Декларация за защита на данните

Данни на отговорното лице:

Шумен Тех Груп ООД

гр Шумен бул. Преслав №22 А ет.4 ап 23

мол Симеон Вичев

BG 206386183

Настоящата декларация Ви дава представа за това какъв вид данни се събират и по какъв начин те се използват и предават по-нататък, какви мерки за сигурност предприема ШТГ за защита на Вашите данни и как Вие можете да защитите Вашите права.

Събиране, използване и съхраняване на лични данни

Ако използвате онлайн услугата на ШТГ, ШТГ събира различни данни от Вас, отчасти също и така наречените лични данни. При това става въпрос за информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (по-нататък „засегнато лице“).

Cookies

При посещението на уебсайта Вие предавате (поради техническа необходимост) през Вашия интернет браузър данни на нашите уебсървъри. Следните данни се записват по време на текущата връзка за комуникация между Вашия интернет браузър и нашия уебсървър:

· Дата и час на искането;
· Име на искания файл;
· Страница, от която е бил поискан файлът;
· Статут на достъп (прехвърляне на файл, файлът не е намерен и т.н.);
· Използван уеббраузър и използвана операционна система;
· Пълен IP-адрес на искащия компютър;
· Прехвърлено количество данни;

По-нататъшни лични данни се регистрират само тогава, когато те бъдат предоставени на разположение доброволно, например в рамките на запитване или регистрация. ШТГ използва предоставените на разположение от Вас данни съответно според конкретната сфера за отговаряне на Вашите запитвания, за изпълнение на Вашата поръчка, както и за целите на техническата администрация на уебстраниците. В частност, използването в съответните сфери се извършва по следния начин.

Онлайн магазин

Ако посетите нашия онлайн магазин, с цел изпълнение на сключения между Вас и ШТГ договор, респ. за извършване на преддоговорни дейности, съгласно член 6, буква б) от ОРЗД /Общ регламент за защита на личните данни/ ние съхраняваме следната информация:

a) Поръчка без създаване на клиентска сметка

При поръчка в рамките на онлайн магазина посредством задължителните полета се изискват всички данни, които са необходими за нейното изпълнение и организация: Вашето име, Вашият имейл-адрес, Вашият адрес (адрес за фактура и евентуално различен адрес за доставка). Вашите данни ще се използват само за изпълнение на Вашата поръчка.

б) Клиентска сметка / Регистрация

Освен това е възможно да се регистрирате за Вашата покупка към ШТГ. За тази цел можете да изберете парола заедно с Вашия имейл-адрес, двете неща Ви дават възможност при по-късна покупка за по-опростено логване без повторно въвеждане на данни. ШТГ съхранява въведените от Вас данни за създаване на клиентска сметка, през която се регистрират, изпълняват и оформят Вашите поръчки. ШТГ поддържа Вашите данни за по-нататъшни поръчки, докато Вие поддържате регистрацията. Вие имате право по всяко време да извършите преглед на Вашите регистрационни данни, да ги коригирате и/или да поискате от ШТГ да ги заличи.

в) Съхраняване на данните от поръчки

Ако за дадена поръчка предавате данни на ШТГ, Вашите данни се съхраняват за такъв период, доколкото това е необходимо за оформяне на покупката и е задължително съгласно законовите срокове за съхранение. Удълженото съхраняване за изпълнение на задълженията за съхранение се извършва съгласно член 6, буква c) от ОРЗД.

г) Посещение на магазин на друг търговец

Ако при Вашата покупка посетите магазин на друг търговец, при което достигате до уебсайтовете на ШТГ чрез кликване върху линк за оферта на уебмагазин на някой от нашите специализирани търговци и продължите там процеса на поръчка, ШТГ не събира данни за поръчката от Вас, тъй като Вие продължавате процеса на покупка в магазина на другия търговец. Моля, в този случай, да имате предвид информацията за защита на данните на магазина на съответния търговец.

Потребителски акаунт

Създаването на защитен с парола потребителски акаунт дава възможност, респ. опростява използването на предоставените функции, напр. онлайн магазин и онлайн уреждане на ремонти. При това се съхраняват следните Ваши данни: потребителско име, имейл адрес, парола, телефонен или мобилен телефонен номер, адрес за доставка, като задължителни данни. Тези данни се съхраняват при нашия облачен оператор: СуперХостинг.БГ ООД

Ако през защитения с парола потребителски акаунт се извърши покупка съпроводена с издаване на данъчна фактура, допълнително се съхраняват фирмените данни за фактуриране. Тези данни също се съхраняват и при нашия облачен оператор. Защитеният с парола акаунт може да бъде изтрит по всяко време, като недвусмислено изрази желанието си. Създаването на защитен с парола потребителски акаунт дава възможност, респ. опростява използването на предоставените функции, напр. онлайн магазин и онлайн уреждане на ремонти. При това се съхраняват следните Ваши данни: потребителско име, имейл адрес, парола, телефонен или мобилен телефонен номер, адрес за доставка, като задължителни данни.

Електронен бюлетин

Можете да получавате електронния бюлетин по имейл, без посочване на Вашето име, ако се регистрирате за това с имейл адрес и изрично се съгласите с изпращането чрез поставяне на отметка в клетката за отметки до следния текст

“Искам да се абонирам за електронния бюлетин.”

След Вашето съгласие, което се обявява чрез изпращането на имейл потвърждение, ШТГ използва след това Вашия имейл адрес като адрес на получател на имейли с електронни бюлетини, чрез които Вие редовно ще бъдете информирани за актуални предложения и продукти. Това обработване на данни се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно член 6, буква a) от ОРЗД. Вие можете да откажете отново електронния бюлетин по всяко време.